Samozrejme, nie je to tak celkom pravda. Prvých 24. ročníkov to bola 20 km trať, dlho nesúca názov „KIROVOVA DVADSIATKA“.
Tých 20 kilometrov viedlo z Tlmáč smerom na Kalnú nad Hronom, s otočkou pred obcou.
Potom sa trasa pretekov na 6. nasledujúcich rokov presunula – viedla z Tlmáč, v Novom Tekove bola presmerovaná na Mochovce, kde tesne pri elektrárni otáčala späť – spolu to bolo 25 náročných kilometrov, ktoré si bežci veľmi neobľúbili. V týchto rokoch – a bolo ich 6 – sa podujatia zúčastňovalo aj najmenej pretekárov. Samozrejme, vynímajúc detské kategórie, ktoré mali a hlavne teraz majú vzostupnú tendenciu.

31. ročník znamenal znovu zmenu trate, teraz už s konečnou platnosťou aj na Slovensku preferovaného polmaratónu – 21098 metrov. Táto trať bola oficiálne zmeraná a vlastní CERIFIKÁT overeného znalca.
Tohto roku to už bolo neuveriteľných 34 rokov trvania podujatia – a bol zaznamenaný aj rekordný počet účastníkov.
Trať polmaratónu zvládlo 69 mužov a 24 žien, kratšiu, 10 km trasu absolvovalo 39 mužov a 22 žien.
Po prvýkrát v histórii sa stal celkovým víťazom člen Atletického klubu Tlmače, Milan Švec /čas 1:18:09/. Veľmi nás všetkých potešil a sme naňho hrdí, už aj preto, že jeho bežecká kariéra začala v paralelných detských pretekoch a aj neskôr trénoval popri práci a štúdiu v skromných podmienkach.
Všetky doterajšie ročníky absolvovala jedine Eva Seidlová, tiež Atletický klub Tlmače, ktorá je aj jednou zo zakladateľov tohto behu.
Najstarším účastníkom bol Dezider Ferenci z Turian – ročník 1935, ktorý 10 km zabehol za 1:43 minút.

Umiestnenia v jednotlivých kategóriách boli nasledovné:
Muži do 39 rokov:
1.Milan Švec, AK Tlmače, /1:18:08/, 2.Marek Vidlička, ŠKP Levice /1:19:17/, 3.Michal Kulich ,Delfín Nitra / 1:21:43/

Muži 40 – 49 rokov :
1.Roman Šlúch ,Banská Štiavnica /1:20:39/, 2.Peter Dvorský, Žiar nad Hronom/ 1:21:47/, 3.Daniel Miklošovič /1:28:04/

Muži 50 – 59 rokov : 1.Ján Moravec, TJ Spartak Myjava ,/1:19:47/, 2.Milan Ivan, BK Sliač, /1:28:17/, 3. Miroslav Haninec,BŠK Banská Bystrica /1:28:48/

Muži 60 – 69 rokov : 1. Ján Pobuda, /Veľké Vozokany, /1:31:58/, 2. Róbert Berky ,Prievidza,/1:32:51/, 3. Peter Kypta ,BK Sliač, /1:39:11/

Muži 70 a viac: 1. Marián Cyprián, Dubnica nad Váhom, /1:42:08/, 2. Vincent Bašista,OU Demjata, / 1:43:05/, 3. Emil Páleník, BK Pyxida Čierne Kľačany, /2:03:59/

Źeny do 39 rokov :
1.Erika Farkašová, Grafobal Skalica, /1:33:05/, 2. Katarína Bátovská, AK Tlmače,/1:39:29/, 3.Miroslava Moravčíková, AK Tlmače, /1:47:01/

Ženy 40 – 49 rokov : 1. Monika Kováčová ,Levice, / 1:34:05/, 2. Diana Grexová ,BŠK Banská Bystrica,/1:49:31/, 3. Nadežda Kyselicová, Bánovce nad Bebravou, /2:00:22/

Ženy 50 – 59 rokov : 1. Ľubomíra Garayová, TBL Topoľčany, /1:45“35/, 2. Iveta Kamenská, AK Tlmače, /1:52:59/, 3. Darina Vuongová, Žarnovica, /2:04:22/

Ženy 60 rokov a viac: 1. Eva Budinská, Poluvsie, /1:47:53/, Eva Seidlová ,AK Tlmače, /1:53:10/, Soňa Macejáková, Bratislava/, /2:51:18/

Sprievodné podujatia

Vyhodnotenie detí predškolského veku
Najmladší účastník: Danielko Sopko

Najmladší účastník – Danielko Sopko

I. kategória – deti predškolského veku: do 4 rokov: 2013 a mladší
100 m
1.miesto: Ellie Bojnanská
2.miesto: Viktória Brumlovská
3.miesto: Lenka Klučiarová

nad 4 roky: 2011 – 2012, 100 m
chlapci
1.miesto: Šimon Šabík
2.miesto: Tomáš Betin
3.miesto: Juraj Gendeš

dievčatá
1.miesto: Simona Havranová
2.miesto: Róberta Jančová 3.miesto: Simona Bátovská

Vyhodnotenie žiakov ZŠ

II. kategória – 2009 – 2010, 200 m
chlapci
1.miesto: Dávid Gendeš
2.miesto: Nikolas Kádek
3.miesto: Adrián Ševc

dievčatá
1.miesto: Emma Klučiarová
2.miesto: Adela Čuga
3.miesto: Nikoleta Solčanská

III. kategória – 2008 – 2007
chlapci: 600 m
1.miesto: Matej Muráni
2.miesto: Marek Krajčovič
3.miesto: Romko Jančo

dievčatá: 400 m
1.miesto: Simona Laktišová
2.miesto: Soňa Árendášová
3.miesto: Dominika Kováčová

IV. kategória – 2006 – 2005
chlapci: 1000 m
1.miesto: Ladislav Lakatoš
2.miesto: Matej Farkaš
3.miesto: Tomáš Barát

dievčatá: 800 m
1.miesto: Lenka Líškayová
2.miesto: Eva Čuga
3.miesto: Emma Moravčíková

V. kategória – 2004 – 2002
chlapci: 1000 m

1.miesto: Tadeáš Valent
2.miesto: Matúš Franc
3.miesto: Aurel Korec

dievčatá: 800 m
1.miesto: Nicol Kováčová
2.miesto: Barbora Brnáková
3.miesto: Johana Horváthová