Motívy a dôvody na behanie sú rôzne. Niekto chce víťaziť, iný schudnúť, zlepšiť postavu, ďalší behaním odbúravajú stres, depresie….. iní jednoducho pre radosť z pohybu, pobyt v prírode.

S novou myšlienkou o poslaní behu prišiel rímskokatolícky farár, Mgr. Peter Gombita z východného Slovenska, inak aj zakladateľ a riaditeľ komunitného centra v Košiciach „OÁZA“ pre chudobných a pre bezdomovcov. Toto sú slová 60- ročného kňaza : V týchto dňoch ich evidujeme cca 250. Okrem dospelých mužov a žien sme začali s ubytovávaním aj rodín s väčším počtom detí a chystáme sa rozšíriť naše útočište aj o časť pre ľudí starších, chudobných a osamelých. V minulom roku sme písali, že tendencia je stúpajúca a rovnako je to aj dnes. Na jednej strane radosť, že sme tu a môžeme im pomôcť nájsť teplo, stravu, útočisko, bezpečie, komunitu a dokonca aj priateľov, na druhej strane množstvo zmarených alebo takmer zmarených životov. Za každým bezdomovcom je totiž človek a jeho ranená duša. Za každým je jeho životný príbeh, ktorý ukrýva bolesť, trápenie, stratu viery v seba a v ľudí.

V tomto mesiaci absolvoval 1534 km dlhý štafetový beh z Košíc do Vatikánu, kde ho prijal i samotný pápež. Hlavným mottom tejto charitatívnej štafety bolo pripomenúť chudobu, ktorá je okolo nás, ale často ju nevidíme.

21 kilometrový úsek z Bratislavy do Hainburgu prevzala štafetu aj Eva Seidlová z Tlmáč, ktorá takýmto spôsobom chcela podporiť myšlienku, a ktorá by mala osloviť všetkých ľudí dobrej vôle, veriacich i neveriacich.

Eva Seidlová