Vážení Tlmačania,

dňa 10.11.2018  sa konali voľby do orgánov samosprávy miest a obcí, v ktorých sme všetci slobodne vyjadrili svoj názor na to  ako má naše mesto nasledujúce štyri roky vyzerať, ktorým smerom sa v rozvoji uberať  a ktoré priority riešiť.

V týchto voľbách sa o Vašu priazeň uchádzalo 25 kandidátov na poslancov a 4 kandidáti na primátora. Každý z nich predstavil svoju víziu, kde by chcel mesto vidieť a čo by v ňom chcel zrealizovať.

Moja vízia vychádzala z činnosti a aktivít zrealizovaných v mojom prvom volebnom období 2015-2018. Stavať na pilieroch dobre nastavenej práce, ktorá v sebe zahŕňala všetky oblasti verejného a spoločenského života.

Svojimi 1059 hlasmi ste mi do rúk vložili silný mandát a zároveň zodpovednosť túto víziu dotiahnuť do úspešného výsledku. Veľmi si vážim každý jeden odovzdaný hlas, tak ako si vážim každý jeden hlas odovzdaný protikandidátom. Sú obrazom, že ešte stále je čo zlepšovať,  je z čoho si s pokorou vziať ponaučenie a tiež čerpať zaujímavé myšlienky.

Som presvedčený, že novozvolení poslanci, majú vo svojej funkcii rovnaký cieľ, rozvíjať spoločne naše krásne mesto a vnášať do neho ducha istoty a zabezpečenia všetkých potrieb pre pokojný život našich občanov.

Je dôležité v rovnakej miere pristupovať ku všetkým oblastiam, problémom a výzvam, ktorými naše mesto žije. Máme zmapované oblasti, ktoré potrebujú okamžité riešenia, iné je vhodné rozvíjať a pri ďalších bude potrebná vaša participácia.

Práve mandát, ktorý súčasné vedenie mesta od vás, voličov vo voľbách obdržalo, je výzvou pre užšiu spoluprácu občanov, orgánov a organizácií v meste pôsobiacich, výzvou hľadať nové cesty a napĺňať kompromisy, ktoré mesto Tlmače privedú k všestrannému rozvoju a k spokojnosti nás všetkých.

Prvé štyri roky som vsadil na komunikáciu s občanmi. Počúval som ich podnety, prosby, sťažnosti aj želania. Moje ďalšie pokračovanie v úrade počas nasledujúcich štyroch rokov nebude iné. Počúvať a vnímať vás, občanov nielen mysľou ale aj srdcom je základom pre dobre spravovanú samosprávu.

Jedno obdobie máme za sebou. Ohodnotili ste ho kladne. Sústavná a obetavá práca všetkých zamestnancov verejnej správy, ktorá k tomu prispela, však bola umocnená aj dobrou spoluprácou s niektorými poslancami.

Z tohto miesta si dovoľujem vyzdvihnúť prácu členov končiaceho mestského zastupiteľstva. Veľkým prínosom pre mesto bol aktívny prístup, užitočné rady a  dobré nápady pani doktorky Boženy Šebovej, magistra Júliusa Žúbora, inžiniera Tibora Procházku, inžiniera Ladislava Šabíka, Jána Fažekaša a inžiniera Mariána Zuzčáka, ktorý svojimi znalosťami a skúsenosťami pomohol v nejednej neľahkej situácií pri riešení vecí verejných a odborne zastal aj kompetencie verejného obstarávania, ktoré boli v meste veľkou neznámou.

Chcel by som vyzdvihnúť aj  doterajšiu vynikajúcu spoluprácu všetkých organizácií v našom meste, korektné vzťahy so štátnymi inštitúciami, nadmieru priateľské vzťahy s okolitými samosprávami. No hlavne spoluprácu s vami, milí Tlmačania, ktorí ste odrazom a obrazom zostaveného systému dobre fungujúcej samosprávy. Vďaka vám a teším sa na ďalšie stretnutia s vami, pri plnení si povinností vo veciach verejných.

Dátum na strane kalendára nám pripomína, že  opäť prichádza čas, kedy naše mysle a naše bytosti smerujú domov. Opäť je tu čas, kedy pociťujeme túžbu sa stretnúť s rodinou, stráviť chvíľu v kruhu priateľov, spomínať, smiať sa aj plakať.  Prichádza čas, kedy sa do ústrania stiahnu zlé myšlienky a v nás sa prebudí duch pokoja, radosti,  spokojnosti, očakávania a lásky. Prichádza čas vianočný… 

Milí Tlmačania, dovoľte mi z tohto miesta vám zaželať krásne, pokojné a požehnané Vianoce, nech sa rok 2019 nesie v znamení nových a pozitívnych výziev a splnených cieľov.

A nezabudnite! Aj tento krát privítame spoločne Nový rok 2019 na amfiteátri v Tlmačoch.

S úctou

Miroslav Kupči, primátor mesta Tlmače