Úspešné komunálne voľby dňa 10.11.2018 dali predpoklad  na začiatok volebného obdobia 2018-2022. Pozíciu  primátora s vysokým počtom odovzdaných hlasov obhájil doterajší primátor Miroslav Kupči. V mestskom zastupiteľstve počas tohto obdobia uvidíme tiež už mnohé známe tváre a šancu ukázať svoju odovzdanosť pre veci verejné dostali noví poslanci.

Na Ustanovujúcom zasadnutí  Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6.12.2018 si svoje osvedčenie prevzalo a sľub zložilo 10 poslancov z 11. Svojho mandátu sa ujali:

Opätovne zvolený primátor Miroslav Kupči, ktorý sa zároveň v príhovore poďakoval všetkým, ktorí vôľu vo voľbách svojim hlasom vyjadrili a vyslovil prianie spolupráce orgánov mesta s jednotným cieľom: rozvíjať mesto Tlmače vo všetkých sférach.

Poslanci: Mgr. Veronika Árendášová , Mgr. Peter Éhn, Juraj Hruška, MUDr. Rastislav Kubica, Ing. Kristína Líšková, Martin Majer, Daniela Mikušová, Ing. Róbert Spasič, Ing. Ladislav Šabík, Michal Titurus.

 Pri tejto príležitosti primátor mesta ocenil a poďakoval sa výnimočným športovkyniam Jane Mácsaiovej, Kataríne Žemberyovej, Natálii Lackovej a Elene Sklenárovej za vzornú reprezentáciu mesta, za osobný prínos v oblasti športu, za motiváciu pre mladých ľudí, za vzor, ktorý svojou vytrvalosťou a úspechmi predstavujú pre svoje okolie.

Po slávnostnej časti nasledovala pracovná časť zasadnutia, ktorej obsahom bolo predovšetkým kreovanie pracovných komisií, ktoré budú počas nasledujúcich  4 rokov pôsobiť a hájiť záujmy mesta v zložení:

Komisia  finančná, správy mestského majetku, podnikania a euro fondov: predseda: Michal Titurus, členovia: Ing. Kristína Líšková, MUDr. Rastislav Kubica, Jaroslav  Éhn, Juraj Tóth

Komisia  vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a sociálnych vecí: predseda:  Mgr. Peter Éhn, členovia: Mgr. Július Žúbor, Martin Majer, Juraj Hruška, Mgr. Vladimíra Psotová

Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia, tepelného a bytového hospodárstva: predseda: Ing. Róbert Spasič, členovia: Ing. Ladislav Šabík, Daniela Mikušová.Ing. Matej Červenák, Ing. Peter Žembery

Komisia na zabezpečenie ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií: Mgr. Veronika Árendášová, Ing. Ladislav Šabík, Mgr. Peter Éhn

Poslanci na svojom zasadnutí schvaľovali aj navýšenie zákonného základného platu primátora. Vo verejnom hlasovaní v pomere 6 poslancov za a 4 proti mu schváli plat 2500,00 €, čím mu predpokladaný základ k 1.1.2019 navýšili o 3,74% v porovnaní s prvým volebným obdobím, kedy bol jeho zákonný základný plat navýšený o 20,00% .

Záver zasadnutia patril opäť primátorovi mesta a jeho sviatočnému a vianočnému želaniu.