Vyše 320 mladých ľudí zo západného Slovenska získalo za svoju vytrvalosť a chuť pracovať na sebe Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) na najväčšej ceremónii DofE na Slovensku , ktorá sa konala 9.10.2018 v prekrásnych priestoroch Starej tržnice v Bratislave . Túto cenu si prebrala aj Tlmačanka – Elena Sklenárová, 16-ročná študentka , sexty GAV Levice .

Mladý človek, ktorý chce získať bronzovú cenu v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu , musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy: Rozvíjať svoj talent, športovať, zlepšovať okolie cez dobrovoľníctvo, a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. 

Mladí ľudia sa vďaka systematickej práci na svojich cieľoch zlepšujú v time-manažmente, pestujú si sebavedomie, vytrvalosť, cieľavedomosť, pomáhajú druhým, zbierajú zážitky, či učia sa práci v tíme na dobrodružných expedíciách.

Táto generácia mladých ľudí vôbec nie je taká lenivá, ako sa o nej hovorí. Práve naopak, dnešní mladí ľudia sú mimoriadne ambiciózni a aktívni a za pár rokov budú pre nás všetkých veľmi silnou konkurenciou.

Elene srdečne blahoželáme !

držitelia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE)