Tekovskie medvede sa rozrastajú…

Záujem o otužovanie neustále pretrváva. Tekovskie medvede sa opäť rozrástli o ďalších nových, otužovania chtivých členov a užívajú si tak na Tlmačskom Jazierku už štvrtú sezónu.