„Koronakríza“ zasiahla všetky zložky života v meste, inak tomu nie je ani v športe. Zastavili sa všetky tréningy individuálneho aj skupinového charakteru, všetky podujatia či športové akcie. V Tlmačoch sa táto situácia negatívne prejavila aj pod vplyvom rozpočtového provizória v meste. V zmysle zákona počas rozpočtového provizória nie je možné poskytovať dotácie. Týka sa to aj všetkých športových organizácii a klubov pôsobiacich v meste. Opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19 zmiernili absenciu finančných prostriedkov, nakoľko športové kluby nevykonávali svoju činnosť. V týchto dňoch s postupným uvoľňovaním opatrení začínajú kluby svoje tréningové procesy. Mesto im žiaľ ani v tomto čase kvôli rozpočtovému provizóriu, dotácie nevie poskytnúť.

Dlhodobo je jednou z ťažiskových tém problematika futbalu v meste, respektíve téma, kde futbal trénovať. V januári 2020 sa konalo zasadnutie členskej základne občianskeho združenia FKM Tlmače, na ktorom sa vtedajšie vedenie klubu vzdalo svojich pozícii vo vedení klubu. Oficiálne však túto skutočnosť nepotvrdilo podaním žiadosti o zmenu v stanovách OZ na Ministerstve vnútra, ani nepožiadalo o zrušenie OZ. Zo súťaže sa však klub odhlásil. Naďalej však pretrváva situácia, kedy klub deklaruje, že nemá kde trénovať. Vlastník pozemkov ponúkol futbalovému klubu zmluvu o nájme „štadióna“. Parcely, na ktorých sa nachádza futbalový štadión v časti Orešie patria súkromnému vlastníkovi a v princípe je iba na ňom, ako s nimi naloží. Vlastník v tejto časti v budúcnosti počíta s developerským zámerom budovania rodinných domov. To, či pozemky použije na svoj developerský zámer, je jeho rozhodnutie a mesto Tlmače do rozhodovacej pôsobnosti vstupuje iba tak, že schvaľuje, či je tento zámer v súlade s územným plánom a samozrejme vstupuje do schvaľovacieho procesu projektu zo stavebného hľadiska a z hľadiska environmentálneho posúdenia. Je evidentné, že skutočnosť, že mesto nevlastní predmetné pozemky (parcely) vznikla historicky po nejasných postupoch v prevodoch vlastníckych vzťahov. Od prvopočiatku existencie futbalovej tribúny nebol nik zapísaný ako vlastník tejto stavby a ani ako jednoznačný vlastník parciel, de facto neexistuje. Mesto Tlmače malo jednoznačnú príležitosť sa k parcelám, na ktorých štadión stojí dostať. Túto možnosť nevyužili a premrhali predošlí predstavitelia mesta (primátori +poslanci) do roku 2014, keď bola na stole jasná ponuka vtedajšieho majiteľa. Potom sa už situácia z hľadiska možnosti získania parciel iba zhoršovala. Vlastník predal pozemky inému majiteľovi a tento ( súčasný) nemá v záujme prevádzkovať na pozemkoch štadión. Všetky ostatné varianty sú žiaľ a na škodu mesta už iba nostalgiou za želaným návratom k minulosti. Aktuálne predložený zámer vlastníka v časti Orešie je vybudovať domovú zástavbu a mestu ponúknuť časť športovísk (vedľajšie futbalové ihrisko s výmerou zodpovedajúcou pravidlám na hraciu plochu, bývalú kolkáreň a tenisové kurty). Do úvahy pripadá aj zámena týchto parciel za iný mestský pozemok v časti pred farským kostolom. Je len na rozhodnutí Mestského zastupiteľstva ako v tejto veci, keď vlastník ponuku predloží, rozhodnú. Iste je smutné a všetkým, ktorí na tom mieste nechali mozole, chuť a čas postaviť niečo užitočné pre Tlmačanov, sa tento stav vníma ťažko. Nechali tam mladosť a kus života spojenú so zážitkami a mnohými príbehmi. Akceptovať novú skutočnosť je ťažké. Na druhej strane si je potrebné uvedomiť, že postupom času sa menia mnohé veci, prichádzajú nové výzvy a príležitosti. Je dôležité sa týchto príležitostí chopiť a riešiť ich tak ako v minulosti, pre blaho našich občanov a rozvoj života v meste.

-zkr-