Ťažko je písať o klasickej turistickej činnosti v tomto období. Všetky hromadné podujatia museli ísť bokom z obecne známych dôvodov. Opatrenia proti šíreniu vírusu COVID 19 nás zasiahli v plnej šírke. Ešte šťastie, že sme stihli výročnú členskú schôdzu v januári 2020. Predsa len pred vypuknutím pandémie vo februári sme uskutočnili 2 turistické podujatia.  8 februára sa usporiadal 33. ročník Memoriálu V. Pulíniho – Zimný výstup na Sitno. Zúčastnilo ho vyše 60 účastníkov z okresných Klubov turistov (KST). Krásne počasie, výhľady a obnovená chata na vrchole, 12 km túra predstavovali nezabudnuteľné zážitky z vydarenej turistiky.  23. toho istého mesiaca naši 15-ti turisti boli na túre z Malej lehoty cez Vojšín a Sedlovú skalu do Novej Bane. Túra dlhá približne 15 km nenáročná, ale nádherná svojím okolím. Neviem čím to je, ale túry, akcie organizované naším KST, sú vždy len pekné, alebo ešte krajšie. Takto to býva už vyše 20 rokov ako chodím na turistiku. Určite niekto drží nad nami hore ochrannú ruku a dožičí nám radosť z tohto krásneho športu.

Štart na túru Malá Lehota – Nová Baňa

V marci už úradovala korona v plnej sile. Hromadné akcie sa pozastavili, turistika v prírode tiež. Tlmačskí turisti majú však ešte jednu aktivitu, ktorej náplň sa dá robiť aj počas obmedzení z korona vírusu. Náučný chodník Plešovica vyžaduje množstvo tvorivých prác pri riešení obsahových náplní informačných tabulí, smerových tabúľ a pod. Nehovoriac o príprave rôznych dokumentov pre schvaľovací proces výstavby chodníka. Postupne s uvoľňovaním obmedzení sme osádzali informačné tabule (IT), smerovníky s tabuľkami smeru a miesta. Náučný chodník bude mať dĺžku približne 9 km. Síce nenáročný, ale bude mať aj strmejší úsek  na vŕšok Plešovica (318 m). Strmosť výstupu bude ale odmenená nezabudnuteľnými panoramatickými výhľadmi z vyhliadky v blízkosti vrcholu Plešovica. Práve vyhliadka je  najkomplikovanejším miestom celého chodníka. Technické riešene musí rešpektovať požiadavky ochrany prírody, archeologických pamiatok a v neposlednej rade bezpečnosti pohybu.

Mapa náučného chodníka

V súčasnej dobe sa tvorí výkresová dokumentácia prístupového chodníka k vyhliadkovej plošine, zohľadňujúca hore spomínané požiadavky. Zabezpečenie výroby prístupových schodov (rebríka) bude náročné, ak nie neprekonateľné. Dúfame, že nájdeme riešenie. Súhrnne k tejto turisticko – investičnej akcii  možno povedať nasledovné. Máme osadených 5 informačných tabúľ, z toho  už majú 3 aj náplň. Chýba nám osadiť  1 IT (Štart) a na 2 IT inštalovať náplň. Smerovníky s príslušnými tabuľkami sú osadené po celej trase chodníka.

Prvý smerovník na mieste

Najdôležitejšie bude ukončiť práce na vyhliadke v súlade s citovanými požiadavkami. Niekoľko fotografii z výstavby chodníka je možno vidieť v prílohe.

Výkopové práce pre infotabule

Za doterajšou výstavbou chodníka  sa skrýva veľké množstvo úsilia práce turistov, priaznivcov turistiky.  Bez nezištnej pomoci organizácii Služby mesta Tlmače a JHJ Kovex by určite nebolo možné realizovať túto pomerne rozsiahlu akciu. Klub slovenských turistov týmto úprimne ďakuje obom firmám za významnú pomoc. Veľká vďaka patrí Mestu Tlmače a obci Malé Kozmálovce, na ktorej katastri je väčšina chodníka umiestnená. Že rozostavanosť chodníka sa blíži k finále, možno vďačiť členom nášho KST  a priateľom prírody, ktorí neváhali priložiť ruku k dielu. Organizátori zriadenia náučného chodníka a výbor KST oceňujú šľachetnosť všetkých čo akýmkoľvek spôsobom pomáhajú dokončeniu užitočnej veci pre verejnosť.

Jozef Pecha, Klub slovenských turistov Tlmače

Informačná tabuľa pod Plešovicou