Slovenský kolkársky zväz  prerušil svoje súťaže po 22. kole, kvôli koronavírusu, keď sme doma odohrali 7.3.2020 ešte zápas s Priatelia BA. Posledný tréning sme absolvovali v utorok 10.3.2020 (4 hráči), no a  potom sa uzavreli všetky športoviská do odvolania. Do ukončenia II. ligy Západ nám zostávalo odohrať 4 kolá. Dnes už je jasné, že sa súťažný  ročník ukončuje bez dohrania zápasov. Ukončenie súťaže je bez určenia víťaza a bez určenia poradia a  bez vypadávajúceho. V pláne máme v auguste začať prípravu na nový súťažný ročník, tréningami, priateľskými zápasmi a účasťou hráčov na letných turnajoch. Všetci hráči sa už tešia. Nakoľko kolkársky šport a aj iné športy majú v Tlmačoch peknú históriu by som chcel poprosiť pána primátora a poslancov mestského zastupiteľstva aby našli spoločnú reč a  spoločný silami hľadali riešenie ako vrátiť šport a športoviská do mesta. Tlmačský kolkári fungujú s finančnej podpory mesta Tlmače, členských príspevkov a 2% daní. Nakoľko mesto funguje v rozpočtovom provizóriu a zatiaľ nám a ani iným organizáciám nebola schválená finančná podpora a preto je otázne či nazbierame dostatok finančných prostriedkov na celý nový ročník.

Hodu Zdar

Milan Vrablec