Tekovskie medvede pokračujú vo svojej tretej sezóne, ktorú odštartovali na tlmačskom Jazierku v polovici októbra. Na prvom skupinovom otužovaní sa zišiel rovnaký počet otužilcov, t.j. šestnásť. Teplota vody ukazovala približne 11°C. K stabilnej základni medveďov a snehuliek sa pridávajú stále noví a otužovania chtiví členovia. Nováčikovia sa tešia najmä na sekanie ľadu či ľadoborenie zamrznutej vody. Aj tento rok sa medvede stretávajú dvakrát v týždni, t.j. stabilne v nedeľu o 10,00 a vo štvrtok (čas sa upravuje podľa stmievania sa). O čase a dátume vždy informujú s dostatočným predstihom na sociálnej sieti ako i na webovej stránke Tekovských medveďov.

Tekovskie medvede

Štart 3. sezóny Tekovských medveďov