Zaspala príroda, utíchol štebot vtákov, na poliach si ustlala biela prikrývka. Opäť prišiel čas, kedy  naše mysle zamestnávajú myšlienky na blízkych, myšlienky na tých, ktorí s nami nie sú a na tých, ktorí svoje prázdne miesto medzi nami už nikdy nezaplnia. Prichádza čas, kedy sa v jednej chvíli splietajú všetky emócie aby vytvorili tú jedinečnú atmosféru Vianoc. Sviatkov, počas ktorých všetci na chvíľu zastavíme ten celoročný zhon a želáme si zotrvať pri momentoch, kedy našim deťom žiaria očká plné radosti a prekvapení, kedy sa naše pohľady stretávajú s pochopením, uznaním aj zmierom. Kedy spomienky oživia viac ako nikdy prítomnosť tých, ktorí nás opustili. Čas, kedy sila horiacej sviečky rozpáli naše srdcia a prítomné ostanú iba kľúčové hodnoty nášho života.

Čas vianočný je časom, kedy sa stretáva rok s rokom. Svoju moc strácajú predsavzatia, predstavy a ciele roku končiaceho a my sa s vierou a nádejou obraciame k roku nadchádzajúcemu. Opäť sedíme za sviatočným stolom, obklopení ligotavou krásou Vianoc, s čistým úmyslom vykročiť do nasledujúceho obdobia naplnení energiou, vôľou a novými cieľmi ako náš život urobiť krajším, zmysluplnejším a plnohodnotným.

Želám vám všetkým aby ste tento magický čas prežili v pokoji, radosti a v zdraví.

Požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2020!

Miroslav Kupči