Význam ochrany životného prostredia čoraz častejšie odznieva na všetkých úrovniach. Je to prierezová téma, ktorá rezonuje v priemyselných odvetviach, v stavebníctve, v kultúre, vo verejnej správe či v odpadovom hospodárstve. V meste Tlmače sme túto tému uchopili predovšetkým z hľadiska ekológie, ochrany našej prírody, vytvárania zelených zón a ich revitalizácii, či podporou pobytu našich občanov na čerstvom vzduchu a v prírode.

Upravené záhony pred kostolom

Sme radi, že sa čoraz častejšie stretávame s občanmi, ktorým naša príroda nie je ľahostajná. Aj teraz počas „koronakrízy“ sme zaznamenali vysokú aktivitu ľudí, ktorí na svojich prechádzkach po okolí neváhali a zbierali odpadky, ktoré ako čierne skládky špatia a ničia prírodu. Tento jav má však aj druhú stranu mince, pribúdajú občania, ktorí vedome naše životné prostredie devastujú a prírodu chápu ako verejné smetisko. My v meste sme odhodlaní čeliť takýmto prejavom. Vrámci rôznych aktivít sa snažíme zveľaďovať naše okolie. Naposledy  zamestnanci úradu vrátane niekoľkých dobrovoľníkov zrevitalizovali a skrášlili chodník pred kostolom. Táto zóna dostala nový šat v podobe upravených záhonov, lavičiek aj smetných nádob. Ďalšou upravenou zónou je vyvýšený ostrov v parku na Lipníku, ktorý sa v lete iste odvďačí kvitnúcimi ružami, ozdobnými trávami  a kríkmi plnými života. Teší nás, že park je často navštevovaný. Svoje miesto na exteriérovom fitnes ihrisku si našli mladí aj starší občania.

Zrevitalizovaný záhon v parku

V dolnej časti Tlmáč pripravujeme úpravu križovatky Tekovská-Stará ulica v podobe vysadených ozdobných rastlín.  Vlani sa intenzívne hovorilo o markantnom úbytku včiel a mnohé samosprávy prijali túto informáciu ako výzvu na podporu udržateľnosti prírodných biotypov pre včely a ostatný drobný hmyz. Vrámci svojich katastrov  zriadili ekolúky. Inak tomu nie je ani v Tlmačoch a tak už druhý rok po sebe sme v meste vyčlenili zóny bez kosenia v časti pred farským kostolom, na Lipovej ulici, na Ružovej ulici za poštou a v parku. V týchto dňoch okrem lúk plných  farebných poľných kvetov, bylín aj liečivých byliniek, tam nájdete bzukot drobného hmyzu a včiel.

Označené ekolúky v meste

Pozitívnu odozvu medzi ľuďmi má vytvorenie oddychovej zóny pri jazierku.  Cesta k nej začala osadením „prezliekarní“ pre našich „Ľadových medveďov“ a pokračovala vytvorením niekoľkých piknikových miest, ohnísk a smetných nádob. Odvtedy je jazierko plné života. Pamätajme však, má slúžiť nám všetkým, preto sa k nemu správajme zodpovedne a riaďme sa pravidlom, že všetko, čo tam prinesieme, si aj odnesieme, aby to po nás nemusel upratovať nik iný.

Pikniková zóna – jazierko

Ďalšou významnou aktivitou pre pozdvihnutie krás nášho okolia bolo vytvorenie turistického náučného chodníka- Náučný chodník Plešovica. Iniciatíva aj realizácia vzišla z radov Turistického klubu v Tlmačoch a pomáhalo im pri tom mesto,  obec Malé Kozmálovce a Služby mesta Tlmače. Ak ste sa po tejto trase ešte nevybrali, neváhajte, aj v našom „revíri“ je čo objavovať. Zavŕšením tohto projektu by malo byť osadenie vyhliadkového balkóna v časti pod vykrývačom. A verte, že je odtiaľ, čo pozerať.

Osadená tabuľa – Náučný chodník plešivca

Obohatiť naše prostredie sa chystáme aj prostredníctvom výsadby necelej stovky stromov, ktoré financujeme prostredníctvom schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ z projektu Zelené obce. Výsadbu, ktorá bola pôvodne plánovaná na jar tohto roku sme pre „koronakrízu“ museli posunúť a mali by sme ju realizovať už na jeseň.

Z pohľadu údržby a likvidácie zeleného odpadu sme na jar zriadili dočasné kompostovisko v časti Topoľky. Dobrou správou pre mesto je, že vrátený pozemok do vlastníctva mesta v časti Priemstav bude môcť časom slúžiť ako zberný dvor a v prípade, že by sme využili finančné prostriedky z fondov EÚ  vieme v tomto priestore vybudovať kompostáreň Výsledkom by bolo zhodnotenie zeleného odpadu a výroba kvalitného kompostu.

Dočasné kompostovisko – Topoľky

Na záver nám dovoľte sa poďakovať za vaše iniciatívy, ktoré sme v meste zaznamenali a tými je čoraz väčší dôraz na krajšie a kultúrne okolie našich domov, výsadba kvetinových záhonov či ostrovčekov pred bytovými domami ako aj osádzanie, či oprava lavičiek pred vchodmi do domov.

Chráňme si naše životné prostredie. Tí, ktorí nás v Tlmačoch navštevujú, odchádzajú s pocitom, že navštívili mesto plné zelene a prírodných krás všade naokolo. Nedopustime aby sa tieto pozitívne dojmy  o Tlmačoch zmenili.

-zkr-