Hnutie, resp. pojem Hamburg vznikol v Nemecku – v meste Hamburg. Maratónov nebolo vo svete až tak veľa, resp. ani financií na cestovanie a ich absolvovanie. A tak, bežci, ktorí stále chceli behať tých svojich 42 192 m a pripisovať si na svoj účet nový a nový maratón, sa dohodli, že budú sami organizovať maratóny vo svojom meste za určitých, vopred stanovených pravidiel. A to: trať musí byť oficiálne vymeraná a certifikovaná, nesmie sa platiť štartovné, občerstvenie si prinesie každý sám a každý každého kontroluje.

Musia ju absolvovať minimálne traja maratónci a inak aj iní bežci na kratšiu vzdialenosť.

Takto to prijali za svoje aj ostatné krajiny, aj Slovensko.

A sme radi, že môžeme skonštatovať, že aj v Tlmačoch sa uskutočnili dva takéto „Hamburgy“, tretí chystajú na 6.12.2020,

Je to vzácne hlavne v tejto zlej dobe Covid – 19, keď hromadné podujatia nie sú pod sankciami dovolené .

Všetko sa dá, len treba chcieť a mocou nezakazovať bežným ľuďom žiť a prežívať.

Eva Seidlová