Letné obdobie bolo v znamení úľav v boji proti vírusu COVID 19. To sa prejavilo aj v turistickej aktivite. Z 8 plánovaných akcii sa nám podarilo ešte v čase medzi pandemickými vlnami absolvovať 5 podujatí.

Denný letný tábor pre deti 8. júla sa stáva už tradičným článkom turistického kalendára. Tohto roku sa akcie zúčastnilo 66 detí rôzneho veku. Milé stretnutie so súťažnou tematikou, snáď aj s peknými zážitkami.     

Detský tábor – júl 2020

      Dňa 12.6. – 14.6.2020 KST Tlmače usporiadal plánovanú turistickú akciu do Národného parku Nízke Tatry. Plán bol vystúpiť na náš vari najznámejší kopec a to na Kráľovu hoľu. Síce nie je to najvyšší štít v Nízkych Tatrách, ale svojou nadmorskou výškou 1946 m atakuje dvoj tisícovky. Tejto vydarenej akcie sa zúčastnilo 30 turistov, z toho 19 z tlmačského klubu. Na vrchol Kráľovej holi sme vystúpili všetci tridsiati, z toho 6 účastníkov dosiahlo vrchol na bicykloch. Vetrisko skoro ako vždy. Neprekonal však našu túžbu zaspievať si „Na Kráľovej holi…“, aj keď strom zelený sme márne hľadali.  

     Kultová akcia pre tlmačských turistov  je týždenný pobyt vo vybraných horstvách. Tento rok sme dovolenku prežívali na Kysuciach v dňoch 31.7 až 9.8. Zo Skalitého sme vyrážali na túry prevažne na poľsko-slovenské pomedzie. Navštívili sme veľa pozoruhodnosti, významných miest. Aspoň niektoré z nich: Trojmedzie (stret troch štátov SR, ČR, Poľsko), Megoňky (obrovské skalné útvary guľovitého tvaru), pamätihodnosti v Čadci, Veľká Rača, Stará Bystrica (Slovenský orloj), Rodný dom J. Krónera, Pútnické miesto Živčaková prináša človeku stíšenie, pripomenie pokoru, zvlášť potrebné v dnešnom svete. Po zostupe z tohto pútnického miesta sme navštívili Korňanský ropný prameň, ojedinelý prírodný výtvor- výver ropy, ktorý tam funguje dlhé roky. Počas týždňa sme prešli asi 102 km.

12. septembra sme uskutočnili krásnu túru do blízkych Štiavnických vrchov. Toto pohorie poskytuje nevyčerpateľné možnosti turistiky. My sme využili jednu z nich a túra bola orientovaná do lokality 3 Kamene.  Autobusom sa  výprava 43 turistov z Tlmáč, Levíc, Kozároviec, Čajkova, Rybníka a  Starého Tekova presunula do východiska túry –  Kozelníka, zastávku bus (350 m). Plní síl  sme následne  absolvovali dlhý strmý výstup,  ktorý vystriedal príjemný prechod zachovalým zdravým bukovým porastom do sedla Volárska (795 m) pod Tri kamene. Zdatnejšia časť turistickej výpravy vystúpila na vrchol/kótu Lipa (866 m n.m.). Vrchol  v súčasnosti pokrývajú zdatné buky, uprostred sa nachádzajú sporadicky navŕšené kamenné kopy. Počas tureckej nadvlády tu bola strategicky dôležitá vartovka. Cesta do cieľa výpravy Banský Studenec viedla lesnými cestami do sedla Canciar (702 m). Pri zostupe sme v diaľke  vzhliadli kalváriu v Banskej Štiavnici. Všetkých uchvátilo Veľké Kolpašské  jazero obstavané rekreačnými chatkami.

Časovo dlhšie podujatia sa tešia veľkej obľube členov nášho klubu. Aj akcia Slovenský severný pól bolo jednou z nich. Pomyselný pól predstavuje hora Modralová, ležiaca najsevernejšie na hornej Orave. Účasť 29 turistov. Cestou tam sme sa zastavili v obci Klin, kde súkromná osoba buduje pútnické miesto Rio de Klin. Na kopčeku nad dedinou vystaval krásne dielo. Mali sme zamračené, ale výhľady boli aj tak úchvatné. Priehrada, v mrakoch Roháče a západné Tatry, Poľské Tatry proste mali sme si čo pozerať. Cesta na Modralovú bola po asfalte, veľmi namáhavá, ale po výstupe na hrebeň bolo čo pozerať ako na oravskú, tak aj na poľskú stranu. Zostup do Oravskej Polhory opäť nekonečne dlhý po asfaltke. Ale zážitky tie za to stáli. Druhý deň – zdolanie kopca Pilsko, žiaľ pre počasie nevyšiel. Náhradný program, plavba parníkom uchvátil každého. Plavba ako v ponorke (neprestajný dážď) bol zážitok, ktorý sa tak ľahko nezabudne.

V októbri posledná naša veľká túra do Nízkych Tatier. Kopec Sinná bol v našom hľadáčiku už od roku 2016. Siná je výhľadový kopec s kruhovým výhľadom. Nič nezavadzia zvedavému oku, ktoré sa nevie nasýtiť tou nádherou. Len sa dostať na vrchol 1560 m. Vystihli sme však počasie a vzájomným hecovaním sme to napokon prekonali. Zostupy sú zvyčajne bolestivé nielen pri turistike. Padajúc od únavy, ale šťastní sa 25 turistov dotrmácalo na ubytovanie do chatiek v Jasnej. Toľko z aktívnej turistiky v Tlmačoch. Viac jej veličenstvo Korona nedovolila.

Ak chceme vedieť všetko čim žil KST Tlmače v toto roku, nemôžme nespomenúť práce na Náučnom chodníku Plešovica. Po 3 ročnom úsilí sú informačné tabule na svojich miestach. Dokončuje sa značkovanie chodníka. Dokončená je aj najnáročnejšia časť chodníka- Vyhliadka na Plešovici. Je to unikátne technické dielo, pomerne zložitej oceľovej konštrukcie. Náročný terén vyžadoval precíznu projektovú dokumentáciu, perfektnú výrobu dielcov a samozrejme montáž. Nebyť nezištných sponzorov,  podporovateľov a úžasných zanietených ľudí vyhliadka by nestála v plnej kráse na Plešovici.

Vyhliadka Plešivca

Menovanie všetkých by presahovalo možnosti toho príspevku, tak aspoň spomenieme niektorých. Verejne týmto vyslovujeme veľkú vďaku najvýznamnejšiemu podporovateľovi tejto stavby – firme JHJ KOVEX, s. r. o, menovite pánom Petrovi Janóovi, Jurajovi Jakubíkovi, Štefanovi Holečkovi  za výrobu a dodávku jednotlivých dielcov Vyhliadky. Nemožno zabudnúť na kvalitnú povrchovú úpravu, s ktorou nám významne pomohla firma ZIN ,s. r. o, pani Ševcová. Žiadné aj malé technické dielo nemôže byť zostrojené bez patričnej výkresovej dokumentácie. Za tú patrí vďaka pánovi Michalovi Pilinskému a statikovi Ing. Petrovi Antalovi. Bez podpory by táto akcia nemohla byť realizovaná. Treba sa poďakovať vedeniu mesta Tlmače a obce Malé Kozmálovce. KST ďakuje všetkým ľuďom dobrej vôle čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby bol náučný chodník postavený. Návštevníkom prajeme príjemné zážitky pri zdolávaní trasy náučného chodníka.

Jozef Pecha