Vážení spoluobčania, Tlmačania dušou, srdcom, narodením, či prisťahovaním.

Prihováram sa Vám zo stránok nášho občasníka v čase adventnom, v čase prichádzajúcich sviatkov roka, Vianoc.

Takto som sa Vám všetkým prihováral pred piatimi rokmi z týchto stránok. Odvtedy prešlo veľa času a veľa sa toho zmenilo. Zmenila sa predovšetkým spoločenská situácia. Stojíme na prahu komplikovaného obdobia, poznačeného pandemickou situáciou. Ako spoločnosť sme rozdrobená a názorovo rozdelená. Vnímame citlivo až pobúrene spoločenský nepokoj, nejasné informácie, strach z choroby a z pominutia. Milí Tlmačania, čas via-nočný v sebe nesie pokoj, vzájomnú lásku, pochopenie, úctu, súdržnosť aj odpúšťanie. Zomknime sa, využime tento čas na hľadanie dobrého, prijímanie nového, nájdime ozajstný význam slova „rodina“ a zabudnime na chvíľu na negatíva, ktoré toto obdobie prináša. Žijeme životy, ktoré si nikto z nás predstaviť nevedel. Životy, ktoré nám zmenili naše trasy, zaviedli nás na nečakané cesty, no stále platí, že sme strojcami vlastného osudu. Využime preto tento magický čas. Zastavme sa, nájdime pokoj rodinného krbu, vnesme žiaru vianočnej sviečky do našich príbytkov, tešme sa z drobných radostí, ktoré nám končiaci rok priniesol, poučme sa z chýb, ktoré sme urobili, s úctou si spomeňme na tých, ktorí nás opustili, no hlavne, nájdime spoločné šťastie, ktoré nám Vianoce prinášajú.

Dovoľte mi záverom sa z tohto miesta úprimne a zo srdca poďakovať za tohtoročnú spoluprácu všetkým našim organizáciám, podnikateľom aj jednotlivcom. Bolo to komplikované, ale zvládli sme to.

Prajem nám všetkým krásny a čarovný koniec roka 2021. Nech je Nový rok 2022 pre nás znamením nádeje, zdravia, rodinného šťastia, nových začiatkov ale predovšetkým zdravia.
PF2022

Miroslav Kupči