Prvé mesiace tohto roku boli poznačené covidovými opatreniami, čo samozrejme malo vplyv aj na turistické podujatia. Dokonca aj výročná členská schôdza bola v systéme online. Významná bola okrem iného tým, že došlo k výmene vedenia KST Tlmače. Za predsedkyňu Klubu bola zvolená Mgr. Božena Dudášikova a podpredsedníčkou sa stala Mgr. Zita Nichtová. Nahradili tak Íng. Štullera a Ing. Pechu.  Dlho sme sa nedostali ku klasickej turistike.  Dobu čakania sme využili na úpravu nášho náučného chodníka Plešovica.  Aj keď bol fyzicky dokončený, vždy je na ňom čo robiť, najmä udržiavať ho v čistote a funkčnom stave. 3. marca 2021 sme sa pustili do čistenia chodníka od odpadkov. Neuveríte, ako je chodník krásne „vyšperkovaný“ odpadkami rôzneho druhu. Najväčšie množstvo odpadu (5 plných igelitových vriec) sa vyzbieralo na krátkom úseku pod cintorínom. Človek by to nečakal, veď cintorín je miesto posvätné. O čom to svedčí? Odpoveď si dajte sami! Nevdojak sa mi pod pero tlačia slová kolegu, cteného to básnika:

Vedľa cintorína vinie sa chodník, šup bordel za plot – je tu taký zvyk. V hroboch sa obrátia azda aj nebožtíci, keď za plot hádžu odpad návštevníci. Milí pozostalí, aj návštevníci iní, tí čo ste za bordel za plotom vinní, nie je to predsa robota dáka, vziať odpad tam, kde kontajner čaká!

     Koncom marca sme nesmelo uskutočnili Jozefovskú túru, tiež na náučnom chodníku. V apríli tohto roku sme začali zaujímavú sériu jedno dňových akcii – návštev „vartoviek“, strážnych miest  proti tureckému vpádu do banských miest stredného Slovenska. Akcie sa konali za prísneho dodržiavania proti epidemických opatrení. Zatiaľ sme absolvovali 4 strážne vrchy: Kramársky vrch nad Pečeniciami, Luchtovskú vartovku v blízkosti Tekovskej Breznice, Vartu nad Čajkovom a Hrádok nad Bohuniciami. Krásne a poučné túry s bohatou históriou.

Vartovka nad Čajkovom

V máji nás už čakala pravá turistika v nádherných pohoriach našej krajiny. Na začiatku mesiaca (6 – 9.5) sme sa dostali do Slovenského raja – juh. Ubytovali sme sa za prísnych epidemických podmienok v Palcmanskej Maši v penzióne NITA. Čakali nás dva dni náročnej turistiky. O tom sme sa mohli presvedčiť na druhý deň 7. 5. 2021. Túra na najvyššiu horu Slovenského raja –Juh – Havraniu skalu (1153 m) dala zabrať aj tým zdatnejším turistom. Z obce Stratená (805 m) sme sa vydali dolinou pod Sokolími skalami k Občasnému prameňu (960 m). Tu sa žarty končili. Nasledoval obťažný výstup na vrchol Havranej skaly. Ťažkým terénom, prudkými výstupmi sme sa konečne dostali na vytúžený cieľ. Havrania skala je vyhliadkový kopec, samozrejme za dobrej viditeľnosti, čo turistom nie je vždy dopriané. Väčšina z nás zostupovala Stratenským kaňonom zásobovaným množstvom vody, čo zvyšovalo nebezpečnosť trasy. Všetci sme však zostúpili bez straty “desiatky“. Náučný chodník „Stratenský kaňon“ ukazuje históriu oblasti, najmä z pohľadu hutníctva a ťažby rúd.

Slovenský raj-juh. Zostup do Stratenského kaňonu

Druhý deň nášho pobytu v Slovenskom raji považuje autor príspevku za jednu  z najťažších turistických  akcii. Ale to nie je smerodajné. Kto prešiel Zejmarskou roklinou na Geravy, ten vie o čom je reč. V turistike asi platí, že čím obťažnejšia túra, tým je krajšia. Tak je to aj s nami. Každý si pobyt v tejto časti Slovenského raja užíval po svojom. Naša skupinka schádzala z Gerav pod nedokončenou lanovkou do Dediniek. Odtiaľ unavení turistickým chodníkom do penziónu NITA.

     Druhá zaujímavá akcia sa uskutočnila do Tisovca v Rudohorí. Ciele boli určené dva. Mohutný vápencový vrch nad Tisovcom – Hradová (887 m) s početnými jaskyňami a Tisovská Voniaca (1113m). Trasa na Hradovú je pomerne krátka, ale s prevýšením 475 m. V nej je zahrnuté všetko turistické: chodník krásnym lesom aj exponované skalné úseky. Tisovská Voniaca je výhľadové bralo medzi vrchmi Šarkanica a Strelnica. Početné druhy rastlín počas kvitnutia dávajú vrcholu charakteristickú vôňu, odtiaľ názov Voniaca. 28 turistov si splnilo svoje predsavzatia aj napriek nepriazni počasia. Samotný Tisovec tiež ponúka  svoje skvosty histórie. Veď rimavská dolina je známa dejateľmi slovenskej ďalekej i neskoršej histórie. Jún 2021 bude v znamení poznávacej turistickej akcie na hrady Šomoška a Fiľakovo.

      Záverom treba povedať, že turistický život po každej stránke by nebol tak pestrý a naplnený bez pomoci nášho mesta. Patrí mu z našej strany veľká vďaka. Prajeme novému výboru KST veľa tvorivých síl pre realizáciu svojich plánov. Ešte jedno skromné želanie: Ak sme už dokázali postaviť náučný chodník, potom udržujme ho v takom stave v akom sa nachádza. Neznečisťujme prírodu nielen okolo neho. Je to naša vizitka.

Jozef Pecha